هوشمند ساز همه کاره

 
  • هوشمند ساز همه کاره
  • هوشمند ساز همه کاره
    هوشمند ساز همه کاره
  • هوشمند ساز همه کاره
    هوشمند ساز همه کاره
  • هوشمند ساز همه کاره
    هوشمند ساز همه کاره

هوشمند ساز همه کاره

هوشمند ساز همه کاره  ، میتواند تجهیزات الکترونیکی  شما را هوشمند کند . شما قادر خواهید بود با موبایل به دستگاه مربوطه وصل شوید و آن را روشن یا خاموش کنید. برای وصل شدن به دستگاه نیازی به اینترنت و مودم یا دستگاه اضافه و غیره نیست ، گوشی موبایل مستقیم مانند بلوتوث به وای فای داخلی هوشمند ساز همه کاره وصل میشود و قابلیت های آن را در دسترس شما قرار میدهد . هوشمند ساز  امکاناتی مثل تایمر و … دارد که هنکامی که در مکان دستگاه مربوطه حضور ندارید. میتوانید آنرا تنظیم کنید تا به صورت اتوماتیک در زمان های مختلف روشن / خاموش شود.  علاوه بر این در صورت داشتن مودم در خانه میتوانید هوشمند ساز  را از طریق اینترنت از هر فاصله ای کنترل کنید ، هوشمند ساز  امکاناتی ازقبیل : تایمر به تعداد دلخواه ، کنترل صوتی از طریق موبایل و … را دارا می باشد .هوشمند ساز همه کاره دارای امکانات بسیاری میباشد که براحتی نصب و استفاده میشود .

مراحل استفاده از هوشمند ساز کولر پک

گام اول: 
ابتدا پوشـش محـافظ سیاه رنـگ را خـارج نـموده و هوشـمند سـاز را مطابـق تصویــر در برابرخود نگه دارید.
گام دوم: 
به دلیل چند کاره بودن هوشـمند ساز پِک حالت‌هـای مخـتلف زیر قـابل استفـاده هستند.

الف) ورودی 220 ولت و خروجی 220 ولت:

ترمینـال L در سمت چـپ و COM در سـمت راسـت را به فـاز و سـپس ترمینـال N در سـمت چپ و نـول مصـرف کننده را به نـول بـرق شــهر و در نهایت فاز مصـرف کننـده را به ترمینـال NO در سمت راست متصل نـمایید.
 
هوشمند ساز همه کاره

ب) ورودی 12 ولت و خروجی 12 ولت:

ترمینـال + در سمت چپ و COM در سمت راست را به + تغذیه و سپس ترمینـال – در سمت چـپ و – مصـرف کننده را به – تغذیه و در نهایت + مصـرف کننـده را به ترمینـال NO متصـل نـمایید.
هوشمند ساز همه کاره
هوشمند ساز همه کاره

ج) ورودی 220 ولت و خروجی 12 ولت:

تـرمینال L در سمت چـپ را بـه فـاز و N را بـه نـول و سپس + تغـذیه را به COM در سـمت راسـت و – تغذیـه را به – مصــرف کننـده و در نهایت + مصــرف کننده را به تـرمینال NO در سمت راست متصـل نـمایید.
 
هوشمند ساز همه کاره

د) ورودی 12 ولت و خروجی 220 ولت:

ترمینـال + در سمت راست را به + تغذیه و – را به – تغذیه و سپس فـاز تغذیه 220 ولـت را به ترمینـال COM و نول را به نول مصـرف کننده و در نهایت فاز مصرف کننده را به ترمینال NO در سمت راست متصل نـمایید.
هوشمند ساز همه کاره

نظرات مشتریان