تماس با ما

آماده ی به اشتراک گذاشتن داستان خود هستید؟ ما آماده ی گوش دادن هستیم

همراه ارتباطی برای  تماس های ضروری :

09028065823

 Phone:         +98 (0) 21 2842 7413

sms:       +98 (0) 10001000333222

mail:     smartpek@yahoo.com

Telegram:             @smartpek

Instagram:              smartpek

میخواهی با ما کار کنی؟

برای ارسال پیام به ما از فرم تماس زیر استفاده کنید.معمولاً درکمتر از 48 ساعت پاسخ می دهیم. اگر از ما پاسخی دریافت نکردید، لطفا مستقیماً به ایمیل ما پیام بدهید.